Anne Spurkland har skrive ei lærerik og overraskande bok om kroppen sitt eige forsvarssystem. Eit system av fantastiske celler og underlege stoffer som kvar dag, kvar time, kvart minutt kjemper ein kamp på liv og død mot dei usynlege mikrobane som til einkvar tid omgir oss.
Anne Spurkland er professor i medisin (UiO) og forskar på autoimmune sjukdommar, held eit engasjerande foredrag om boka Immun – kroppens evige kamp for å overleve. Ei populærvitskapleg tilnærming til mat, helse og livsstil.

Foto Spartacus

Foto: Spartacus