Ryfylkebiblioteket Hjelmeland

Ryfylkebiblioteket Hjelmeland finn du i Vågahuset i Hjelmelandsvågen.

Biblioteket låner ut:

Bøker/lydbøker/musikk (4 veker)
Tidsskrift (2 veker)
Film (1 veke)
Kunst (8 veker)
Me har trådlaust nettverk, PC-ar med internett, printer, fax og kopimaskin med scannar som du kan nytta.

Immun, – forfattarturne med Anne Spurkland

Immun, – forfattarturne med Anne Spurkland

Foto: Spartacus

Anne Spurkland har skrevet en lærerik og interessant bok om kroppens eget forsvarssystem. Et system av fantastiske celler og underlige stoffer som hver dag, hver time, hvert minutt utkjemper en kamp på liv og død mot de usynlige mikrobene som til enhver tid omgir oss.
Immunforsvaret vårt holder oss friske, men visste du at det også kan virke for godt, så det som i utgangspunktet skal holde sykdommene unna, selv kan være årsak til at vi blir syke?
Immun er den første populærvitenskaplige boken om immunforsvaret på norsk siden 1963. Også internasjonalt finnes det få, om noen tilsvarende bøker som forklarer lettlest og underholdende om hvordan kroppens mest usynlige organsystem fungerer.

Om forfatteren og tilknytning til Rogaland
Spurkland er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og forsker innenfor autoimmune sykdommer og molekylær immunologi. I arbeidet med boken har forfatteren blant annet fulgt sin egen familiehistorie og deres fotspor tilbake til Stavanger og Rogaland, for å forstå hvordan immunforsvaret vårt er utviklet i møte med livstruende infeksjoner.
Spurklands farfar, Victor, vokste opp i Stavanger, mens farmoren, Tora, vokste opp på Helleland ved Egersund. Victor hadde tre brødre som alle døde av tuberkulose. Tora døde av tuberkulose i 1935.
Spurkland har også undersøkt andre historier med personer som har personlige erfaringer med hva som skjer når immunforsvar ikke fungerer som det skal. En av dem er forretningsmannen Erik W. Andersen fra Stavanger. Han har mistet to sønner i alvorlig immunsvikt. Fortellingen om hvordan Andersen på midten av 80-tallet satset alt for å redde livet til den yngste sønnen, og på den måten skrev norsk medisinsk historie, er med i boken.

IMMUN kroppens evige kamp for å overleve

IMMUN kroppens evige kamp for å overleve

Foto Spartacus

Foto: Spartacus

Anne Spurkland har skrive ei lærerik og overraskande bok om kroppen sitt eige forsvarssystem. Eit system av fantastiske celler og underlege stoffer som kvar dag, kvar time, kvart minutt kjemper ein kamp på liv og død mot dei usynlege mikrobane som til einkvar tid omgir oss.
Anne Spurkland er professor i medisin (UiO) og forskar på autoimmune sjukdommar, held eit engasjerande foredrag om boka Immun – kroppens evige kamp for å overleve. Ei populærvitskapleg tilnærming til mat, helse og livsstil. Anne Spurkland kjem til Finnøy 17. april klokka 13.00 og til Hjelmeland 18. april kl. 19.30.

Boktips

Boktips

 Treng du tips til ei god bok å lesa? Sjå under Anbefalinger øvst til høgre på sida. Der finn du tips både til vaksne og barn.

Lesekroken

Lesekroken

    Norske eventyr på mange språk

Her er m.a. tekst, lyd, fargelggingsoppgåver, puslespel og lotto knytta til eventyra.Skular, barnehagar og alle andre interesserte kan venda seg til biblioteket for å få passord til denne tenesta. Nettsida finn du her: Lesekroken