Foto: Spartacus

Anne Spurkland har skrevet en lærerik og interessant bok om kroppens eget forsvarssystem. Et system av fantastiske celler og underlige stoffer som hver dag, hver time, hvert minutt utkjemper en kamp på liv og død mot de usynlige mikrobene som til enhver tid omgir oss.
Immunforsvaret vårt holder oss friske, men visste du at det også kan virke for godt, så det som i utgangspunktet skal holde sykdommene unna, selv kan være årsak til at vi blir syke?
Immun er den første populærvitenskaplige boken om immunforsvaret på norsk siden 1963. Også internasjonalt finnes det få, om noen tilsvarende bøker som forklarer lettlest og underholdende om hvordan kroppens mest usynlige organsystem fungerer.

Om forfatteren og tilknytning til Rogaland
Spurkland er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og forsker innenfor autoimmune sykdommer og molekylær immunologi. I arbeidet med boken har forfatteren blant annet fulgt sin egen familiehistorie og deres fotspor tilbake til Stavanger og Rogaland, for å forstå hvordan immunforsvaret vårt er utviklet i møte med livstruende infeksjoner.
Spurklands farfar, Victor, vokste opp i Stavanger, mens farmoren, Tora, vokste opp på Helleland ved Egersund. Victor hadde tre brødre som alle døde av tuberkulose. Tora døde av tuberkulose i 1935.
Spurkland har også undersøkt andre historier med personer som har personlige erfaringer med hva som skjer når immunforsvar ikke fungerer som det skal. En av dem er forretningsmannen Erik W. Andersen fra Stavanger. Han har mistet to sønner i alvorlig immunsvikt. Fortellingen om hvordan Andersen på midten av 80-tallet satset alt for å redde livet til den yngste sønnen, og på den måten skrev norsk medisinsk historie, er med i boken.