I perioden frå og med 23. juni  – til og med 18.august 2018 har me desse opningstidene:

Tysdagar kl 11.00-17.30 og Torsdagar kl 11.00-17.30