Hurra for lesande suldalselevar!

Hurra for lesande suldalselevar!

Dei siste dagane i september har me på biblioteket vore rundt på skulane for å dela ut sommarlesdiplomar til alle suldalselevar som har vore med på Sommarles. Me hadde også utlodding, og fleire vinnarar på kvar skule vann anten kinobillett eller nokre av dei fine Sommarles-steinane eller -smykka.

Heile 490000 sider las dei 175 suldalselevane som var med på Sommarles, seg gjennom. I Sommarles tel kvar side som blir lesen, anten ein les sjølv eller ein blir lesen for. Fleire opplevde å koma raskt opp i level på lange bilturar rundt i Noregs land i sommar. For dei som passerte level 30 alt første sommarlesveka, var det bra at biblioteket i Suldal hadde flotte ekstrapremiar til dei som heldt koken og las vidare. Fleire fekk premiar på både level 50 og 70.

Allbok – biblioteket heim i stova

Allbok – biblioteket heim i stova

1. april gjekk folkebiblioteka i Rogaland over til Allbok for lån av e-bøker og lydbøker på telefon og nettbrett. Du kan bli lånar anten du har nasjonalt lånekort eller lokalt lånekort i ryfylkebiblioteka. For registrering med lokalt lånekort må du gjera det på allbok.no og ikkje i appen. Ta kontakt med oss hvis du har problem med lånekort eller pinkode på e-post suldal-fb@suldal.kommune.no eller telefon 52 79 22 83.

Allbok har:

  • Eigen nettlesarfunksjon. Les bøker rett i nettlesar på www.allbok.no.
  • Eigen app. Last ned frå Play store eller App store.
  • Avgrensing av søk til t.d. berre lydbøker.
  • Support via telefon eller chat som er tilgjengeleg kvadagar frå 09:00 – 21:00 og helger frå 12:00 – 18:00.

Trykk her for å koma i gong med Allbok.