Skulebibliotek i Suldal

Skulebibliotek i Suldal

Skulebiblioteka i Suldal er kombinasjonsbibliotek. Det betyr at dei også har ope ei kveld i veka for publikum. Suldal er med sine 1737 kvadratkilometer den største kommunen i Rogaland i utstrekking, og ved å gi tilgang til skulebiblioteket på fritida, sikrar vi at alle som bur i Suldal har eit bibliotektilbod i rimeleg nærleik.

Her finn du dei fem skulebiblioteka i Suldal: https://ryfylkebiblioteket.no/bibliotekfilialer-i-suldal/

Ryfylkebiblioteket Forsand tilbyr:

Ryfylkebiblioteket Forsand tilbyr:

  • Trådlaust nett, PC`ar og nettbrett
  • Film og TV (Filmrommet)
  • Eigne avdelingar for born, ungdom og vaksne
  • Møterom/studierom til 6-8 personar
  • Aktivitets/arrangementsrom for 50-60 personar med scene og AV-utstyr
  • Bøker og andre media
  • Møterom og aktivitetsrommet kan lånast i opningstida og av lag foreininger etter stengetid.

Kulturhuset Eva, Forsand