Opningstider Ryfylkebiblioteket Suldal

Nå har biblioteksfilialane stengt for sommaren, men startar opp att ved skulestart i august. Dette vil bli annonsert i Suldalsposten og lagt ut på kommunen si nettside

Hovudbiblioteket i kulturhuset er derimot ope heile sommaren, men med litt kortare opningstid f.o.m. 26.juni t.om. 14.august

Måndag t.o.m laurdag kl.11.00 – 15.00

Dette er og kulturhuset si opningstid