Serielitteratur i fokus

Serielitteratur i fokus

Serielitteratur

Salmund Kyvik og Øystein Antonsen

Salmund Kyvik og Øystein Antonsen er forfattarar frå Bladkompaniet. Dei skriv serielitteratur med bakgrunn i eldre historie, henta frå miljø me kanskje kjenner til. Eller som me kan bli kjende med! Historia er viktig å kjenne til for å forstå verda me lever i i dag. Ofte er det lettare å engasjere seg i dette om ein kan leva seg inn i enkeltskjebner. Dette får me via bøkene til Kyvik og Antonsen.