No sel me gamle bøker, – både fagbøker og skjønnliteratur for born og vaksne. Ei bok 10 kroner, ein pose 50 kroner. Kom og kjøp!