Hurra – me opnar igjen!

Hurra – me opnar igjen!

Onsdag 13. mai opnar me hovudbiblioteket på Sand. Me startar med sommaropningstider måndag-fredag 10-15. Laurdagar har me stengt inntil vidare. Filialane opnar f.o.m. 18. mai på sine vanlege dagar og tider. Nesflaten og Ropeidhalvøya opnar ikkje før torsdag 28. mai sidan 21. er offentleg høgtidsdag. ‘

Me gler oss stort til å sjå lånarane våre igjen og ber om at de følgjer smitteverntiltaka våre på same måte som de gjer i butikkane. Berre 10 personar kan vera inne i biblioteket på ein gong. PCar og symaskin kan ikkje nyttast.

Hjarteleg velkommen!

Allbok – biblioteket heim i stova

Allbok – biblioteket heim i stova

1. april gjekk folkebiblioteka i Rogaland over til Allbok for lån av e-bøker og lydbøker på telefon og nettbrett. Du kan bli lånar anten du har nasjonalt lånekort eller lokalt lånekort i ryfylkebiblioteka. For registrering med lokalt lånekort må du gjera det på allbok.no og ikkje i appen. Ta kontakt med oss hvis du har problem med lånekort eller pinkode på e-post suldal-fb@suldal.kommune.no eller telefon 52 79 22 83.

Allbok har:

  • Eigen nettlesarfunksjon. Les bøker rett i nettlesar på www.allbok.no.
  • Eigen app. Last ned frå Play store eller App store.
  • Avgrensing av søk til t.d. berre lydbøker.
  • Support via telefon eller chat som er tilgjengeleg kvadagar frå 09:00 – 21:00 og helger frå 12:00 – 18:00.

Trykk her for å koma i gong med Allbok.

 

Skulebibliotek i Suldal

Skulebibliotek i Suldal

Skulebiblioteka i Suldal er kombinasjonsbibliotek. Det betyr at dei også har ope ei kveld i veka for publikum. Suldal er med sine 1737 kvadratkilometer den største kommunen i Rogaland i utstrekking, og ved å gi tilgang til skulebiblioteket på fritida, sikrar vi at alle som bur i Suldal har eit bibliotektilbod i rimeleg nærleik.

Her finn du dei fem skulebiblioteka i Suldal: https://ryfylkebiblioteket.no/bibliotekfilialer-i-suldal/