dag 7“Fjorten poetar på fjorten dagar” er ein gjendiktningsdugnad til støtte for Ukraina, etter eit initiativ frå lokalbiblioteka i Deichman. Kvar dag klokka to i to veker legg me ut ei gjendiktning av eit eller fleire dikt av ukrainske poetar.

Ryfylkebiblioteket Suldal er med på publiseringsdugnaden! Dagens dikt er skrive av Galina Rymbu og gjendikta frå russisk av Karin Røssland

Heile diktet kan du lese her: Dag 7