Du er god nok som du er!

På ein enkel og humoristisk måte snakkar ho om sjølvtillit og sjølvkjensle. Om utanforskap og mobbing.
Kvifor er du som du er og andre som dei er?

Passar for ungdom og vaksne.