Møte Helga Flatland som blir bokbadet av Mikkel Bugge:

Tirsdag 10 november kl. 17 i biblioteket i Sauda og kl. 20 i biblioteket i Suldal

Onsdag 10. november kl. 12 i biblioteket på Hjelmeland og kl. 17 i biblioteket på Tau

Hvilket ansvar har vi for våre nærmeste? Hva skjer når rollene i en familie forskyves? Og hvorfor bør vi kaste oss ut i iskaldt vann?I Helga Flatlands roman Et liv forbi møter vi Anne som har pleiet sin syke mann Gustav i flere tiår. Datteren Sigrid er lege og har prøvd å fri seg fra foreldrene, men når også Anne blir syk, trekkes hun tilbake til barndomshjemmet i en bygd på Vestlandet. Med varme og presisjon skildrer Helga Flatland relasjonen mellom en mor og en datter som blir presset inn i en ny tilstand der omsorgsrollene skifter, kravene endres og behovet for oppgjør og forsoning blir påtrengende. Som forfatter har Flatland en særegen evne til å skrive seg inn i menneskene rundt oss, og avsløre tanker og følelser som ellers er utilgjengelige for oss. Romanen utspiller seg i spennet mellom fortid og nåtid, mellom ung og gammel, mellom liv og død.

Velkommen til en samtale om båndene som knytter oss sammen, som av og til binder oss fast, men som også kan slippe oss fri.  Billettpris kr. 150,- Se den enkelte kommune for mer informasjon om billetter.