På grunn av smittesituasjonen må me dessverre innføra nokre nye reglar:
Me kan ha inntil fem personar inne i biblioteket om gangen.
Me ber om at du oppheld deg i biblioteket så kort tid som råd
Me kan ikkje lenger tilby skanning, printing eller hjelp med PC/mobiltelefon
Maks ein person om gangen på publikums-PC
Ikkje utlån av hodetelefonar
VIS OMSYN, HOLD GOD AVSTAND, VASK HENDER!