• Trådlaust nett, PC`ar og nettbrett
  • Film og TV (Filmrommet)
  • Eigne avdelingar for born, ungdom og vaksne
  • Møterom/studierom til 6-8 personar
  • Aktivitets/arrangementsrom for 50-60 personar med scene og AV-utstyr
  • Bøker og andre media
  • Møterom og aktivitetsrommet kan lånast i opningstida og av lag foreininger etter stengetid.

Kulturhuset Eva, Forsand