Skulebiblioteka i Suldal er kombinasjonsbibliotek. Det betyr at dei også har ope ei kveld i veka for publikum. Suldal er med sine 1737 kvadratkilometer den største kommunen i Rogaland i utstrekking, og ved å gi tilgang til skulebiblioteket på fritida, sikrar vi at alle som bur i Suldal har eit bibliotektilbod i rimeleg nærleik.

Her finn du dei fem skulebiblioteka i Suldal: https://ryfylkebiblioteket.no/bibliotekfilialer-i-suldal/