For alle frå 1.- 7. klasse: Det blir Sommarles i år og. Me startar opp 1. juni.

Ta kontakt med ditt bibliotek om du vil vera med.