Me har fått turistinformasjon i biblioteket. Vår turistvert er til stades når biblioteket er ope. I tillegg er ho her til klokka 18.30 om torsdagane.